به استناد فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن در خصوص نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ - مرخصی سالانه برای اعضای رسمی٬ پیمانی٬ و قراردادی در طول یک سال، ۳۰ روز می‌باشد. علاوه بر آن دانشگاه می‌تواند ۱۰ روز مرخصی فوق العاده (تشویقی)، در صورت موافقت مدیریت واحد، به اعضا اعطاء نماید.
۲ - تأکید مدیریت دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی در طول سال می‌باشد. (به جز کارمندان محترمی که دارای سمت اجرایی می‌باشند)


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed