جلسه اعضای شورای صنفی مرکزی کارکنان با معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده روز ‌شنبه مورخ 5/12/96 در محل دفتر ایشان برگزار شد.
ابتدا جناب آقای دکتر صدیق دامغانی زاده ضمن خیرمقدم و تشکر از اعضای شورای صنفی مرکزی کارکنان، گفتند: شرط ارتقاء دانشگاه، داشتن بدنه کارشناسی توانمند و قوی است و بیان کردند متأسفانه در سال های 87 ،88 دانشگاه با رویکرد صف سپاری امور موجب تضعیف بدنه کارشناسی ستاد شد که این امر باعث تضعیف ستاد دانشگاه و بی انگیزه شدن کارشناسان و پراکنده شدن آنها به واحدها و دانشکده ها شد.ایشان گفتند اعتقاد دارند بدنه کارشناسی باید تقویت و توانمند شود و حضور کارشناسان خبره و توانا در ستاد و سپردن امور اجرایی دانشگاه به ایشان به ارتقاء دانشگاه کمک خواهد کرد.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed