جلسه مشترک اعضای شورای صنفی مرکزی با مدیرکل محترم منابع انسانی دانشگاه در 98/04/24 برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب  آقای دکتر حاتمی مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران ضمن خوش ­آمدگویی به اعضای شورا، در خصوص وظایف اداره کل منابع انسانی توضیحاتی ارائه دادند و گفتند این اداره کل مجری سیاست ­های دانشگاه است که در صورتجلسات هیات رئیسه دانشگاه منعکس می شود. و هیات رئیسه خود را ملزم به پیروی از سیاست­ های هیات امنا می داند. لذا اداره کل منابع انسانی پاسخگوی مواردی است که در جلسات هیات امنا، هیات رئیسه، هیات اجرایی و با توجه به قوانین و آئین نامه ها تصمیم گیری می شود. ایشان تسریع کردند مواردی از آئین نامه که نیاز به بروزرسانی داشته و مورد سوال قرار می ­گیرد و موضوع در کمیسیون دائمی مطرح و سپس به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می شود و مصوبه برای هیات امنا آماده می گردد.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed