طبق بخشنامه شماره: 155/211502 تاریخ: 1397/7/23 بررسی پرونده متقاضیان اعطای رتبه شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین از آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد، مواردی به شرح زیر جهت استحضار کارکنان محترم ارسال می‌گردد:

۱- مشمولین ارتقا رتبه شغلی، کارکنان قرارداد انجام کار معین دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشند.

۲- کارکنانی که قصد ارسال مدارک ارتقای رتبه دارند، کلیه مدارک خود را از ابتدای خدمت تا پایان سال ۹۶ جمع‌آوری و طبق فرایند اشاره شده در پیوست ارسال نمایند.‌


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed