با عنايت به اين كه بررسي پرونده متقاضيان اعطاي رتبه شغلي كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار معين از ابتداي سال جاري در حال انجام است موارد به شرح زير جهت استحضار ارسال مي‌گردد:

۱- كاركناني كه قصد ارسال مدارك ارتقاي رتبه دارند، كليه مدارك خود را از ابتداي خدمت تا پايان سال ۹۷ جمع‌آوري و طبق فرايند اشاره شده در پيوست ارسال نمايند.‌

۲- كليه كاركنان جهت هر گونه سوال در خصوص جمع‌آوري مدارك و فرايند انجام كار مي‌بايست فقط به كارشناسان امور اداري واحد مربوطه مراجعه نمايند. كارشناسان امور اداري با مطالعه دقيق فرايند پيوست، نسبت به راهنمايي همكاران اقدام نموده و در صورت هر گونه سوال احتمالي با واحد ارتقا اين اداره كل تماس حاصل نمايند.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed