دانلود فرم های ضروری:


  فرم ها
فرمواحد مربوطه 
دستورالعمل اجرایی مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه تهران اموراداری دانلود فایل
فرم ارتقاء شغلی اموراداری دانلود فایل
آیین نامه دستور العمل ارتقاء کارکنان اموراداری دانلود فایل
آئین‌نامه‌استخدامی‌غیرهیأت‌علمی‌دانشگاه تهران اموراداری دانلود فایل
رزومه_پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه دانلود فایل
اساسنامه شورای مرکزی دانلود فایل
فرم تسویه حساب اداره بازنشستگی دانلود فایل
فرم بیمه عمر اجباری کارکنان اداره بیمه دانلود فایل
فرم اعلام خسارت بيمه اداره بیمه دانلود فایل
فرم بیمه عمر و حوادث تکمیلی اداره بیمه دانلود فایل
فرم تأیید حسابداری یارانه مهدکودک اداره تعاون و خدمات رفاهي دانلود فایل
فرم ثبت نام پروژه مسكن محمدشهر اداره تعاون و خدمات رفاهي دانلود فایل
فرم شماره 1 تا 4 (فرزندان ممتاز) اداره تعاون و خدمات رفاهي دانلود فایل
فرم وام صندوق عدل پرور اداره مالی دانلود فایل
فرم وام ضروری (تجارت) اداره مالی دانلود فایل
فرم وام 5 ساله (تجارت) اداره مالی دانلود فایل
فرم افتتاح حساب پس‌اندازکارکنان‌دولت اداره حسابداری و مالی دانلود فایل
فرم انصراف صندوق رفاه اداره وام دانلود فایل
فرم وام صندوق رفاه اداره وام دانلود فایل
فرم تسويه حساب اداره وام دانلود فایل
فرم درج مشخصات مركزهمايشهاي علمي واحد گردشگری دانلود فایل
فرم تعهدنامه كارت بين المللي ارزي واحد هيأت علمي دانلود فایل
فرم تقاضاي آرم طرح ترافيك واحد هيأت علمي دانلود فایل


طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد