اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی:

رئیس مجمع عمومی: سرکار خانم دکتر فرح حبیبی

نایب رئیس مجمع عمومی: جناب آقای مهندس علی نوروزی

دبیر مجمع عمومی: سرکار خانم نرگس رحمتی

لیست اعضای مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران  

نام واحد

نام و نام خانوادگي

دانشکده مطالعات جهان

فریبا افکاری(عضو اصلی)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

هوشنگ مقدم خاوری(عضو اصلی)

اداره کل امور دانشجویی و فرهنگی

افسانه مهرنگ(عضو اصلی)

دانشکده مدیریت

حسین آدوسی(عضو اصلی)

امیر حسین ملکی(عضو اصلی)

سیروس بابائی سیاهکلرودی(عضو اصلی)

پردیس علوم

فاطمه بیاتی(عضو اصلی)

مه لقا با انصاف(عضو اصلی)

نغمه الهی(عضو اصلی)

سدابه کفاشی(عضو اصلی)

علی پوشش دوست(عضو اصلی)

سید محمد هادی هاشمی دوگاهه(عضو اصلی)

مطهره قدیمی معصوم(عضو اصلی)

دانشکده اقتصاد

محمدرضا تقی زاده(عضو اصلی)

 پردیس دانشکده های فنی

فريبرز قرباني دره زنگي(اصلی)

رمضانعلی رمضانپور(اصلی)

حميدرضا نائبي(اصلی)

محمد احسني خياباني(اصلی)

علي نوروزي(اصلی)

لیلا ابراهیمی(اصلی)

محمدصادق اسماعيلي راد(اصلی)

پردیس البرز

جمشید نظیفی(عضو اصلی)

موسسه ژئوفیزیک

لمیا ء فارسی(عضو اصلی)

قدیراله پلوئی(عضو اصلی)

ایرج روحی(عضو اصلی)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رقیه نادری شورابی(عضو اصلی)

منصورالسادات هاشمی(عضو اصلی)

رضا بغدادی(عضو اصلی)

دانشکده علوم اجتماعی

سید بهراد رضوی آلهاشم(عضو اصلی)

رضا تاجیک(عضو اصلی)

حمیدرضا زمانی(عضو اصلی)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

محمد رحیمی(عضو اصلی)

ناصر سرپرا(عضو اصلی)

راحله سلطانی(عضو اصلی)

 پارك علم و فناوري

محمد علی جعفری(عضو اصلی)

مرکز بهداشت و درمان

دکتر فرح حبیبی(عضو اصلی)

نازیلا اردستانی(عضو اصلی)

نرگس رحمتی(عضو اصلی)

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

مهدی فلاح دار(عضو اصلی)

موسسه لغت نامه دهخدا

علیرضا شاه محمدی(عضو اصلی)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

صدیقه خلیلی(عضو اصلی)

میترا سیفی(عضو اصلی)

حیدر طالب زاده(عضو اصلی)

دانشکده فومن

مجید یوسف پور(عضو اصلی)

مرکز اطلاعات و فناوری

محمدرضا نویدی(عضو اصلی)

پردیس فارابی

حسن تسلیمی(عضو اصلی)

حسین رضائی(عضو اصلی)

محسن گائینی(عضو اصلی)

سید محمد باقر موسوی(عضو اصلی)

محمد حسین حاج ابراهیمی(عضو اصلی)

علی زارعی(عضو اصلی)

معصومه پرزحمت(عضو اصلی)

دانشکده معارف

محمدرضا حاجی محمد کهنکی(عضو اصلی)

پردیس ابوریحان

محسن اسکافی(عضو اصلی)

حبیب علیزاده کاظم زاده(عضو اصلی)

صادق اسدی یکتا(عضو اصلی)

رضا مرادی(عضو اصلی)

داود قندی(عضو اصلی)

حمیدرضا عربیان(عضو اصلی)

سمیه زینلی(عضو اصلی)

دانشکده الکتروشیمی

محسن طاهر لو(عضو اصلی)

دانشکده کاسپین

مجید لاجی زاد شیل سر(عضو اصلی)

پردیس هنرهای زیبا

حسن فصیحی(عضو اصلی)

بهروز عبدالمالکی(عضو اصلی)

حسین نوروزی مراد دهنده(عضو اصلی)

آزاده دهفولی(عضو اصلی)

عبدالحسین کامکار(عضو اصلی)

اداره کل خوابگاه ها

زهرا مشهدی عباسی(عضو اصلی)

کاظم توکلی(عضو اصلی)

زهرا یاری(عضو اصلی)

شعله اعلایی(عضو اصلی)

عالیه منیر(عضو اصلی)

معاونت پژوهشی

مهدی شریفی آشتیانی(عضو اصلی)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

لی لی کردوانی(عضو اصلی)

حکیمه حشمتی(عضو اصلی)

ابراهیم شاهی(عضو اصلی)

دانشکده علوم و فنون نوین

حمیدرضا رنجبر(عضو اصلی)

اداره کل انتظامات و حفاظت فیزیکی

عباس عبدالمحمدی(عضو اصلی)

سید علیرضا باقری (عضو اصلی)

محمود مهرآبادی(عضو اصلی)

مقصود فریاد(عضو اصلی)

یوسف سرورشعبان(عضو اصلی)

حسین ایزدیار(عضو اصلی)

حسن صمدی(عضو اصلی)

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

مهدي رضائي (عضو اصلي)

سكينه بسارده (عضو اصلي)

اكبر باباصفري (عضو اصلي)

خانم منيژه عيسايي (عضو اصلي)

خانم مهرانگيز پولاديان (عضو اصلي)

كامبيز راشدي (عضو اصلي)

مجيد آخشي (عضو اصلي)

دانشكده دامپزشكي

 ايرج اشرافي تمامي (عضو اصلي)

  محمود خرمالي (عضو اصلي)

سيد حسن عقيلي (عضو اصلي)

  اسد بالال (عضو اصلي)

اعظم السادات نعمتي (عضو اصلي)

مريم يار محمدي( عضو اصلي)

هادي زاهدي (عضو اصلي)

حوزه ریاست دانشگاه

مجتبي محمدي تمامي (عضو اصلي)

حميدرضا صاحبكاري (عضو اصلي)

شكور خوشدل دميرچي  (عضو اصلي)

فاطمه آذر تاج (عضو اصلي)

عليرضا بلوچي (عضو اصلي)

معصومه نهنگي (عضو اصلي)

حمزه كريمي (عضو اصلي)

 


طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد