گزارش ششم مشارکت کارکنان در انتخابات شورای صنفی

به گزارش جناب آقای علیرضا کهن خاکی دبیر محترم هیات اجرایی انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، به اطلاع می رساند دوره ششم انتخابات با پيگيري هاي همكاران اجرائي و نظارت، طبق برنامه ريزي و هدف گذاري انجام شده براي با مشارکت تمام کارکنان 10 (ده) واحد ذیل انجام گردید که به شرح ذیل گزارش آن تقدیم حضور می شود.

1-دانشكده حقوق و علوم سياسي در روز سه شنبه مورخ 1397/10/04  برگزار و سركار خانم ميترا سيفي با 26 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم صديقه خليلي با 23 راي عضو (عضو اصلي)و جناب آقاي صمد هدايتي امامچاي با 13 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي مصطفي سجادي با 12 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 88 نفر كاركنان حائز شرايط راي45 نفر در جلسه شركت و با 37 راي صحيح  و 8 راي باطله و با ميزان درصد مشاركت 51درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

2-مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران در روز چهار شنبه مورخ 1397/10/05  برگزار و سركار خانم دكتر فرح حبيبي با 29 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم نرگس رحمتي با 28 راي عضو (عضو اصلي)و جناب آقاي دكتر چيت ساز با 24 راي عضو اصلي سوم شدند كه با اعلام انصراف كتبي  از نمايندگي دور ششم انصراف و سركار خانم نازيلا اردستاني با 13 راي به عنوان عضو اصلي سوم انتخاب و سركار خانم اكرم خراساني با 11 راي (عضو علي البدل)انتخاب شدند. از بين 55 نفر كاركنان حائز شرايط راي44 نفر در جلسه شركت و با 44 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 80 درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

3-مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه تهران در روز يك شنبه مورخ 1397/09/25  برگزار و جناب آقاي مهندس محمدرضا نويدي با 20 راي (عضو اصلي) و سركار خانم بهاره طهمورس زاده  با 5 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 39 نفر كاركنان حائز شرايط راي25 نفر در جلسه شركت و با 25 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 64درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

4-دانشكده مطالعات جهان در روز سه شنبه مورخ 1397/10/11  برگزار و جناب آقاي شيرخداعسگري احمد آباد با 12راي (عضو اصلي) و سركار خانم دكتر فريبا افكاري  با 8 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 22 نفر كاركنان حائز شرايط راي20 نفر در جلسه شركت و با 20 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 91درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

5- پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران در روز سه شنبه مورخ 1397/10/11   برگزار و سركار خانم مريم سادات طاهري با 16 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي اميرفتاح ضيائي  با 4 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 23 نفر كاركنان حائز شرايط راي20 نفر در جلسه شركت و با 20 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 87درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

6-پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران با ادغام دانشكده محيط زيست به عنوان زيرمجموعه پرديس دانشكده هاي فني در روز سه شنبه مورخ 1397/10/11  برگزار و جناب آقاي علي نوروزي با 91 راي (عضو اصلي) ، جناب آقاي علي دولتشاهي  با 89 راي عضو (عضو اصلي)و جناب آقاي رمضانعلي رمضان پور با 68 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم فرنوش بهرامي با 52 راي عضو (عضو اصلي) ،جناب آقاي محمد خياباني احسني با 51 راي (عضو اصلي) ، جناب آقاي احسان كياني آزاد با 49راي (عضو اصلي)و سركار خانم آنيتا شفارودي با 49 راي (عضو اصلي)و جناب آقاي امير محمد جعفري با 38 راي  و  جناب آقاي حسن آجرلو با 36 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين360نفر كاركنان حائز شرايط راي153 نفر در جلسه شركت و با 153 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 43 درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

7-موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران در روز دوشنبه تاريخ 1397/09/26 برگزار و سركار خانم معصومه عبداللهي با 13 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي عليرضا شاه محمدي با 7 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 30 نفر كاركنان حائز شرايط راي20 نفر در جلسه شركت و با 20 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 67درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

8-دانشكده بيو شيمي و بيو فيزيك در روز شنبه تاريخ 1397/09/24 برگزار و سركار خانم طاهره نادري جلودار با 14 راي (عضو اصلي) و جناب آقاي سعيد اكبريان  با 7 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 32 نفر كاركنان حائز شرايط راي23 نفر در جلسه شركت و با 23 راي صحيح  و با ميزان درصد مشاركت 72درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

9- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05  برگزار و جناب آقاي يوسف ساساني با 164 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم سكينه بسارده  با 154 راي (عضو اصلي)و سركار خانم ليلا خسروي با 137 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم فرحناز ابراهيمي با 133 راي عضو (عضو اصلي) ،جناب آقاي فرامرز عزيزي با 115 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم مهرانگيز پولاديان با 109 راي (عضو اصلي)و جناب آقاي كامبيز راشدي با 109  راي (عضو اصلي)و جناب آقاي مجيد آخشي با 94 راي و جناب آقاي مهدي پهلواني با 87 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين537 نفر كاركنان حائز شرايط راي215 نفر در جلسه شركت و با 214 راي صحيح  و 1 راي باطل و با ميزان درصد مشاركت 40 درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.

10- معاونت خدمات آموزشي در روز چهار شنبه مورخ 1397/09/28  برگزار و سركار خانم دكتر سيما سالور با 43 راي (عضو اصلي) ، سركار خانم وحيده شاهسوار با 41 راي عضو (عضو اصلي)و جناب آقاي مجتبي سليمان زاده با 40 راي (عضو اصلي) و سركار خانم منصورالسادات هاشمي با 29 راي (عضو علي البدل) انتخاب شدند. از بين 83 نفر كاركنان حائز شرايط راي66 نفر در جلسه شركت و با 64 راي صحيح  و 2 راي باطله و با ميزان درصد مشاركت 80درصد انتخابات اين واحد پايان يافت.سایر مطالب خبری:نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد